Spätné väzby

„​Akcia bola perfektná, inšpiratívna, pútavá, jednoducho tvrdo profesionálna. Zaujala všetkých. Pre mňa jednoznačne najlepší výchovný koncert a to nehovorím len za seba, ale i za učiteľov, malých i veľkých žiakov. Veľmi pekné bolo zapájanie žiakov do súťaží o pekné tričká,​”

Radovan Skyba, ZŠ Tomášov

„​Ďakujeme za fantastickú show ECO H2O TOUR. Bola názorná, pútavá, dynamická a prevedená na vysokej profesionálnej úrovni. Veľmi si ju užili nielen žiaci, ale aj učitelia,​”

Iveta Slovinská, ZŠ Kráľovský Chlmec

Chceme sa vám poďakovať za fantastickú show ECO H2O TOUR. Bola názorná, pútavá, dynamická a prevedená na vysokej profesionálnej úrovni. Veľmi si ju užili nielen žiaci, ale aj učitelia.

Iveta Slovinská, ZŠ Kráľovský Chlmec

Vďaka za koncert – bol super. Často na výchovných koncertoch decká potajme hrajú na mobiloch alebo rečnia, ale tu to nehrozilo. Hodina koncertu ubehla ako nič, koncert mal spád, dynamiku, všetci boli zaujatí aj pesničkami, hudbou ale aj veselými sprievodnými slovami, ktoré boli k tomu ešte aj poučné. SUPER! Klobúk dole k takémuto eko-vyučovaniu!
s pozdravom Zuzka Slezáková

Valaská – ZŠ J. Simana

Po úspešnom minuloročnom koncerte prišli medzi našich žiakov aj tento rok Thomas Puskailer a Martin Madej so svojou novou vzdelávacou šou ECO MOBILITY TOUR. Jej cieľom bolo priblížiť problematiku mobility v mestách. Súčasťou koncertu boli aj krátke eko-odkazy od známych osobností, pesničky a súťaže. Hodinového výchovného koncertu sa zúčastnili všetci žiaci 1. a 2. stupňa. Po jeho skončení sa konala autogramiáda.

Žiakov upozornili na znečisťovanie životného prostredia výfukovými plynmi áut, ktoré ľudia používajú každodenne, často krát neuvážene až zbytočne. Koncert ich prinútil zamyslieť sa nad dôsledkami automobilovej dopravy a zároveň ponúkol aj riešenie. V budúcnosti môžu zmeniť tento problém svojim postojom – na prepravu začnú používať svoje vlastné nohy alebo bicykel.

Koncert sa žiakom veľmi páčil a tak organizátorom patrí obrovské „ĎAKUJEME”.

PaedDr. Jana Gabrišová

Sereď – Základná škola Juraja Fándlyho

Na našej škole, Dudova 2 v Bratislave, konal koncert s enviromentálnou tematikou ECO RECYKLUJ TOUR. Thomas Puskailer a Martin Madej, ktorí boli sprievodcami a zároveň spevákmi a tanečníkmi, nám odovzdali nové poznatky o dôslednom separovaní odpadov a šetrení nielen vodou, ale aj elektrickou energiou.

Mnohí žiaci pokladajú vystúpenie oboch spevákov za najlepšie a najzábavnejšie vystúpenie, ktoré sme doteraz na škole mali. Obaja speváci robili s radosťou, čo bolo cítiť aj po skončení koncertu na autogramiáde. Thomas a Martin boli užasní, trpezliví a usmiati…Ich dobrá nálada bola veľmi nákazlivá, jednoducho sme sa nielen bavili, ale aj veľa nového naučili. Odteraz nám bude na ekológii a životnom prostredí ešte viac záležať !
ECO TOUR – vynikajúci výchovný koncert !
Mgr. Hana Závodná -Základná škola Dudova 2, Bratislava

Bratislava – Základná škola Dudova

Výchovný program plný zábavy, skvelých pesničiek a nevšedných zaujímavostí o vode priniesli žiakom našej školy známe tváre z televíznej obrazovky Thomas Puskailer a Martin Madej. Spoločne sme sa vydali po ceste vody v ECO H2O TOUR od prameňa k jej ústiu, zážitkovou formou sledovali kolobeh vody v prírode, deti spoznali možnosti každodenného šetrenia s touto vzácnou tekutinou, zamýšľali sme sa nad tým, ako dlho nám ešte vydržia zásoby pitnej vody. Nadobudnuté vedomosti sme si hneď overili hravými doplňovačkami a kvízom, deti sa odviazali pri upravených verziách známych hitov s tematikou vody. V závere príjemne strávenej hodinky nechýbala spoločná autogramiáda a fotografovanie.

Ďakujeme Thomasovi, Martinovi a celému tímu za ich nasadenie, profesionálny prístup a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

PaedDr. Vlasta Košárová, riaditeľka ZŠ Hlinné

Dobrý deň, chcela by som sa Vám v mene všetkých žiakov aj pedagógov zo ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch , ktorí sa zúčastnili projektu ECO TOUR poďakovať za úžasné predstavenie a zážitok. Môžme skonštatovať, že to bolo jedno z najlepších predstavení, akého sme sa zúčastnili a verím, že nebolo posledné, radi Vás opäť privítame aj v priestoroch našej školy. Ešte raz ďakujeme a prajeme veľa úspechov!

Z. Kapustová, r.š., ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch

Ďakujeme Vám za krásny, poučný, no najmä zaujímavý projekt o vode. Formou modernej hudby, rozličných rekvizít, súťaží, osobného šarmu a vtipu moderátorov ste naše poznatky o vode obohatili množstvom informácií, ktoré v nás ukotvili myšlienku chrániť si svoju planétu. Nevrylo sa to do pamäte len žiakom nižších ročníkov, ale na počudovanie aj nám, dospievajúcim tínedžerom. Ako sa hovorí: „Mládež tvorí našu budúcnosť a najmä svoju.“ Pokračujte s týmto projektom naďalej, aj vďaka Vám sme si uvedomili hodnotu našej planéty. Tešíme sa na ďalšie Vaše projekty.

S pozdravom žiaci ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy

Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy

Program bol zaujímavý a poučný. Hudba dodávala celému predstaveniu energiu a ešte väčšiu zábavu. Dozvedeli sme sa mnoho nových dôležitých informácií napr. ako triediť odpad, kde odpad vlastne končí, koľko trvá, kým sa niečo rozloží… Okrem toho sme si aj zasúťažili. Zábavnou formou sme sa naučili, že naša planéta je len jedna a máme si ju vážiť a chrániť. Program bavil nielen mladších a starších žiakov, ale aj učiteľov. Odniesli sme si veľa potrebných informácií, ktoré sa nám v živote zídu.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie Vaše projekty.

S pozdravom žiaci ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy

Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy

Eco Tour aj vo vašej škole?

Koncerty sa organizujú v spolupráci so školou. Úlohou školy je zabezpečiť priestor (odporúčame kultúrny dom či iný vhodný priestor), my zabezpečíme technickú realizáciu (vrátane ozvučenia). Presnejšie termíny si dohodneme s vybranými školami individuálne.

Tešíme sa na spoluprácu!