Eco Energy Tour

Eco Energy Tour

ECO ENERGY TOUR je vzdelávacia šou, počas ktorej sa žiaci oboznámia so svetom energie. Cieľom šou je zábavným spôsobom vysvetliť žiakom, aké rozličné zdroje energie na svete a na Slovensku máme k dispozícii, ako a na čo všetko energiu využívame a akým spôsobom sa dostane až ku nám domov. Nakoľko sa program ECO TOUR venuje problematike životného prostredia a ekológie, program poukazuje na dôležitosť využívania zelenej energie a taktiež ponúka jednoduché tipy a triky na šetrenie elektrickej energie, ktorými môžeme výrazným spôsobom zlepšiť stav našej planéty.

Čo môžete očakávať?

Hodinový inteHodinový interaktívny program, ktorého súčasťou sú súťaže, pokusy, eko-fakty, kvíz, eko-pesničky či krátke videá so známymi osobnosťami šou biznisu. Na záver deti poteší aj autogramiáda Thomasa Puskailera a Martina Madeja / Ondreja Antáleka.

Ako sa môžete prihlásiť?

Koncerty sa organizujú v spolupráci so školou. Úlohou školy je zabezpečiť priestor (oKoncerty sa organizujú v spolupráci so školou. Úlohou školy je zabezpečiť priestor (odporúčame kultúrny dom či iný vhodný priestor), my zabezpečíme technickú realizáciu (vrátane ozvučenia). Presnejšie termíny si dohodneme s vybranými školami individuálne. Vašu prihlášku môžete vyplniť online. Tešíme sa na spoluprácu!

Spätné väzby

Chceme sa vám poďakovať za fantastickú show ECO H2O TOUR. Bola názorná, pútavá, dynamická a prevedená na vysokej profesionálnej úrovni. Veľmi si ju užili nielen žiaci, ale aj učitelia.

Iveta Slovinská, ZŠ Kráľovský Chlmec

Eco Tour aj vo vašej škole?

Koncerty sa organizujú v spolupráci so školou. Úlohou školy je zabezpečiť priestor (odporúčame kultúrny dom či iný vhodný priestor), my zabezpečíme technickú realizáciu (vrátane ozvučenia). Presnejšie termíny si dohodneme s vybranými školami individuálne.

Tešíme sa na spoluprácu!